POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO 
W PRZEMYŚLU

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przemyślu jest jednostką organizacyjną powiatu  Inspektorat działa na podstawie: