POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO 
W PRZEMYŚLU

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). Zakres jego zadań i kompetencji określony jest w art. 83 ust. 1 powołanej wyżej ustawy i obejmuje:

Czytaj więcej...