POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO 
W PRZEMYŚLU